top of page

BydelshusET:

En stolt
historie

I november 2017 var det 30 år siden Vålerenga bydelshus ble stiftet som andelslag. Huset ble offisielt innviet juni 1992 av Oslos daværende ordfører Ann-Marit Sæbønes. Helgen 28. og 29. oktober 2017 feiret vi med et jubileums-arrangement for både barn og voksne. Det ble åpningstale ved ordfører Marianne Borgen og et rikholdig program med historiefortelling, barnekonsert, konserter og kafésamtaler med mulighet til å tenke visjonært om framtiden både for bruken av Bydelshuset og lokalmiljøet vårt på Vålerenga.

Historien om bydelshuset i Hedmarksgata 2, i krysset mellom Hedmarksgata og Strømsveien, er på flere måter historien om Vålerenga. Fra de første trehusene ble satt opp i 1860-årene, med huset som en del av et levende bymiljø i årene framover - via forfall og trusler om riving til okkupasjon, rehabilitering og nytt liv som bydelshus i 1992. Bydelshusets 30-årige historie skriver seg også inn i en større fortelling om betydningen av folkelig mobilisering, stedsidentitet og tilhørighet.

 

De første trehusene som ble satt opp på Vålerenga var ofte tømmerhus flyttet på kjerrer fra bygdene rundt byen. Strømsveien var en viktig hovedinnfartsåre til Kristiania, og flere forretninger og annen virksomhet ble etablert i gata. I Hedmarksgata 2 var det i 1885 butikklokale i første etasje – i tillegg til at huset var bolig for 17 personer. Aamodt kolonial var siden en av flere forretninger; her har det også blitt solgt rullgardiner og blomster. Trikken passerte i Strømsveien.

 

I takt med velstandsutviklingen kom saneringsplaner for Vålerenga allerede før krigen, begrunnet i dårlige sanitærforhold og trange boliger, men lite ble realisert. Stadig økende bilisme og tung trafikk gjennom bydelen på 60- og 70-tallet førte til forfall, og mange av de gamle trehusene og tomtene ble etter hvert kjøpt opp av OBOS med tanke på riving og nybygging. Forståelsen for kvalitetene på Vålerenga og kampen for bevaring av bygninger og miljø økte, og i 1973 ble Vålerenga Vel stiftet. Stenging av Strømsveien med trafikkaksjoner og protester mot riving var viktige saker utover på 1980-tallet. Hedmarksgata 2 skulle også rives. Huset ble okkupert, riving ble forhindret i 12. time og Vålerenga Vel og andre organisasjoner tok i bruk første etasje.

 

Vålerenga Vel hadde lenge ønsket å etablere et møtested i form av et bydelshus. Kommunen ga opp riveplanene og et andelslag ble stiftet med eget styre i november 1987. Huset ble formelt overtatt av andelslaget. En viktig milepæl i husets historie!

 

Dermed kunne arbeidet med å sette huset i stand begynne. Kommunen hadde overdratt bygget vederlagsfritt til andelslaget, og helt sentralt ble videre arbeid for å skaffe finansiering. Iherdig innsats sikret tilskudd fra ulike nasjonale og kommunale støtteordninger. Gode støttespillere i Oslo kommune var av uvurderlig betydning, ikke minst fordi de foreslo grepet med å etablere hybler i 2. etasje, noe som ga mulighet for lån i Husbanken.

 

Uendelig mange timer med frivillig innsats på utallige dugnader i helger og på hverdager var avgjørende for hele prosessen med planlegging, finansiering og oppfølging av byggesaken. Bygget krevde total rehabilitering og etablering av nytt inngangsparti for å sikre universell tilgjengelighet. Medlemmer i styret og i ulike arbeidsgrupper bidro med ulik kunnskap om alt fra håndverkskompetanse, prosjektering, økonomistyring og prosessledelse. Huset har siden starten vært drevet utelukkende på frivillig basis. Det har dannet grunnlag for vennskap og nettverk på tvers av generasjoner. Barna ble med foreldrene på dugnader. Det ble en arena for å lære, å bli kjent og oppleve tilhørighet.

 

Våren 1991 ble det arrangert lokalt folkemøte i regi av styret, der det gjennom kafédialoger og andre kreative prosesser ble utformet framtidsvisjoner for huset og nærmiljøet. En av mange ideer som kom fram og ble prioritert var ønsket om å starte et historielag. Vålerenga Historielag ble stiftet 1. april 1992. Siden da har det blitt dokumentert lokalhistorie gjennom fotoinnsamling, bøker, kalendre, medlemsmøter, fotoutstillinger med mer. I år kunne Vålerenga historielag feire sitt 25 års jubileum. Et annet forslag var å arrangere julegrantennning. Dette har blitt en årlig tradisjon i samarbeid mellom Vålerenga Vel, Vålerenga bydelshus, Vålerenga skoles musikkorps, Speideren og flere andre lokale organisasjoner. Sommerfesten i parken og julegrantenningen er tradisjoner som samler stadig flere, både nye og gamle beboere i alle aldre. Vålerengen pikekor er også et barn av bydelshuset. Koret ble stiftet i 2008 og øver hver onsdag i bydelshuset. Piano- og gitarundervisning er et tilbud til barn og ungdom. 2. etasje rommer fortsatt hybler og 1. etasje leies ut til ulike private arrangement; barnebursdager, konfirmasjoner, bryllup og andre fester.

 

Huset drives fortsatt av frivillige med en utleiegruppe og en dugnadsgruppe som står for utleie og vedlikehold. Det er mange oppgaver – det er bruk for flere frivillige krefter.

 

Vil du bli en del av vår historie?
Ta kontakt! Vi gleder oss!

bydelshus_før_nå_01_72.jpg
bydelshus_før_nå_03_72.jpg
bydelshus_før_nå_02_72.jpg
bottom of page